Privacybeleid

De Lichaamstolk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgesteld voor De Lichaamstolk, postadres Landjonker 48, 3834 CR Leusden. Tevens te bereiken via esterjanssen@delichaamstolk.nl. Ingeschreven in het Kamer van Koophandelsregister onder het nummer 72604034.

In onderstaande tabel kunt u snel en overzichtelijk terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvangers
Communicatie en informatie over het aangaan van en uitvoeren van een overeenkomst – Voornaam

 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst – Klantenregistratie
Administratie – Voornaam

 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst en wettelijke verplichting Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor financiele administratie 7 jaar
 • Accountant
 • Verzekeringen
 • Belastingdienst
 • Financiële instellingen
Versturen van digitale berichten, waaronder een blog en een nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
Uitvoering van de overeenkomst

Toestemming

Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang men aangemeld is – E-marketingtools
Gedragsgericht adverteren
 • Data over surfgedrag
 • Cookies
 • IP- gegevens
Toestemming De verkregen gegevens
 • Google
 • Social media websites (Facebook, LinkedIn)
 • Mailblue
Verbetering van de digitale dienstverlening
 • Cookies
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website wordt bezocht.
 • Websitebeheerder
 • Analiserende tools

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internet instellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht De Lichaamstolk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij De Lichaamstolk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en er geen grondslag is om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Betrokken in Balans uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van De Lichaamstolk hebben ontvangen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt De Lichaamstolk uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij De Lichaamstolk wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Lichaamstolk treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Onder de 16

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

Onze website heeft links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van De Lichaamstolk.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Lichaamstolk behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 1 januari 2022.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.